Απόδημοι και Εθνικό Κτηματολόγιο.

Τι πρέπει να γνωρίζετε για την Δήλωση του ακίνητου σας.

Info: Τοπογράφος Μηχανικός, συνεργάτης της Tekmon Geomatics

Σε προηγούμενο άρθρο μας “Απόδημοι και ιδιοκτησίες” αναφερθήκαμε στα ιδιοκτησιακά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι περισσότεροι απόδημοι Έλληνες και προτείναμε λύσεις.

Με αφορμή τον νέο νόμο 4164/2013 περί Εθνικού Κτηματολογίου και του ότι το υπόλοιπο 65% της χώρας που δεν είχε ενταχθεί στο Εθνικό Κτηματολόγιο έχει κηρυχτεί υπό κτηματογράφηση, κρίναμε σκόπιμο να αναφερθούμε στα όσα πρέπει να γνωρίζετε ώστε να δηλώσετε έγκαιρα την ακίνητη περιουσία σας.

Οι εργασίες ολοκλήρωσης του Εθνικού Κτηματολογίου που αφορούν το υπόλοιπο της χώρας προβλέπεται να ξεκινήσουν την ερχόμενη άνοιξη.

Μέσα από την ιστοσελίδα http://www.ktimatologio.gr, μπορείτε να πληροφορηθείτε σε ποιες περιοχές έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία κτηματογράφησης, πότε ξεκίνησε η λειτουργία του γραφείου κτηματολογίου, ποιες περιοχές βρίσκονται στο στάδιο της ολοκλήρωσης και τέλος ποιες περιοχές είναι τώρα προς ένταξη.

Εντοπισμός του ακινήτου

Το πρώτο που πρέπει να κάνετε είναι να εντοπίσετε το ακίνητό σας. Έχετε την δυνατότητα εντοπισμού του ακινήτου , εφόσον φυσικά το γνωρίζετε , μέσα από την ιστοσελίδα της Κτηματολόγιο ΑΕ (ή ΕΚΧΑ Α.Ε όπως μετονομάστηκε) και συγκεκριμένα από το εικονίδιο της Θέασης Ορθοφωτοχαρτών. Επομένως αφού εντοπίσετε το ακίνητό σας , θα πρέπει να τοποθετήσετε στον χάρτη τα όριά του και να εκτυπώσετε την εικόνα για να την υποβάλλετε μαζί με τη δήλωσή του.

Σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε την θέση του ακινήτου ή δεν μπορείτε να το εντοπίσετε, θα πρέπει να αναζητήσετε ένα συγγενικό σας πρόσωπο που γνωρίζει την περιοχή να σας βοηθήσε ή να απευθυνθείτε σε κάποιον μηχανικό.

Εάν διαπιστώσετε ότι στην περιοχή στην οποία βρίσκεται το ακίνητο σας έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία σύνταξης του κτηματολογίου και δεν έχετε υποβάλλει τα σχετικά δικαιολογητικά (πχ δήλωση ιδιοκτησίας, τίτλους ,κλπ) , θα πρέπει άμεσα να φροντίσετε για την υποβολή τους.

Όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, μετά την συμπλήρωση 14 ετών από την έναρξη λειτουργίας του γραφείου κτηματολογίου της περιοχής , τα αδήλωτα ακίνητα περιέρχονται στο Ελληνικό Δημόσιο.

Επισημαίνουμε ότι το πρώτο γραφείο κτηματολογίου άρχισε την λειτουργία του τα έτος 2003..

Τίτλοι ιδιοκτησίας

Θα πρέπει να φροντίσετε για την συγκέντρωση των τίτλων ιδιοκτησίας για κάθε ακίνητο ή των σχετικών αποδεικτικών εγγράφων από τα οποία να προκύπτει το δικαίωμα κυριότητας.

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα είναι η Μη ύπαρξη τίτλων ιδιοκτησίας. Αυτό κυρίως οφείλεται στο ότι οι περισσότεροι δεν ενδιαφέρθηκαν για την πατρική τους περιουσία . Για να δηλώστε το ακίνητο χρειάζεται τίτλος ιδιοκτησίας και σε περίπτωση χρησικτησίας έγγραφα από τα οποία να προκύπτει η 20ετής νομή και κατοχή του ακινήτου (πχ λογαριασμοί ΟΤΕ , ΔΕΗ , μισθωτήρια κλπ) και υποχρεωτικά η σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος.

Υποβολή Δήλωσης Ιδιοκτησίας

Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων είναι έξι μήνες από την τελευταία ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής ανακοίνωσης στον Τύπο . Η δήλωση μπορεί να υποβληθεί και να διορθωθεί ηλεκτρονικά. Σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης δήλωσης , προβλέπεται η επιβολή προστίμου ανάλογα με το είδος και την αξία του ακινήτου , που κυμαίνεται από 70 έως 250 ευρώ. Αναλυτικές οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα e-KTIMATOLOGIO. Επίσης η Κτηματολόγιο ΑΕ έχει εκδώσει τον Ενιαίο Οδηγό Κτηματογράφησης, στον οποίο μπορείτε να βρείτε συγκεντρωμένες όλες τις σχετικές πληροφορίες που χρειάζεστε τόσο για την συμπλήρωση της δήλωσης όσο και για την παρακολούθηση της υπόθεσή σας: http://www.ktimatologio.gr/Documents/NewsArchives/2013/43/2969.pdf

Κτηματολογικά Αρχεία

Για πρώτη φορά , η ηλεκτρονική καταγραφή των κτηματολογικών δεδομένων είναι διαθέσιμα στο e-KTIMATOLOGIO. Με τη δημιουργία λογαριασμού, κάθε δικαιούχος μπορεί να έχει πρόσβαση στα αρχεία του και να τροποποιήσει τα προσωπικά δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή. Τέλος, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι πρέπει να θεωρήσετε κάθε έγγραφο που λαμβάνετε από το τοπικό Κτηματολογικό Γραφείο σας ως σημαντικό, ιδιαίτερα όσον αφορά τα προσωπικά σας στοιχεία (π.χ. όνομα, διεύθυνση) και κάθε πληροφορία σχετικά με την τοποθεσία, το μέγεθος και το σχήμα του ακινήτου σας προκειμένου να αποφευχθούν πιθανά σφάλματα. Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε με τον τοπογράφο στην περιοχή του ακινήτου σας για συμβουλές.

πίσω στα άρθρα

« | »