Διαχείριση γης για πετρέλαιο & φυσικό αέριο:

η περίπτωση των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας.

Info: Διαπραματευτής αξιών στην Noble Energy Inc.

sofis

«Όλα ξεκινούν με τη γη», σημειώνει ο διαπραγματευτής εκτάσεων γης ο οποίος εκ μέρους των εταιριών πετρελαίου και φυσικού αερίου, αποκτά τα δικαιώματα γεώτρησης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (ΗΠΑ), η διαχείριση γης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξερεύνησης και παραγωγής υδρογονανθράκων. Για να πάρει άδεια γεώτρησης μια εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου πρέπει να μισθώσει τη γη από τους γαιοκτήμονες. Μόνο τότε θα έχει τη δυνατότητα να εξορύξει από το υπέδαφος το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο (τα οποία θεωρούνται ορυκτά στις περισσότερες πολιτείες). Ο γαιοκτήμονας σε αντάλλαγμα για την παραχώρηση της εκτασης έχει δικαίωμα σε ένα μπόνους και σε μια αμοιβή δικαιωμάτων εκμετάλλευσης της τάξης του 12,5%.

Αντίθετα με τις περισσότερες χώρες όπου η κυβέρνηση κατέχει τα δικαιώματα στο υπέδαφος, οι ιδιώτες γαιοκτήμονες των ΗΠΑ κατέχουν ό,τι καλύπτει η ιδιοκτησία τους . Ως ιδιωτικά ακίνητα στο κοινό δίκαιο ορίζονται, «οι εκτάσεις γης που εκτείνονται προς το κέντρο της γης και ως τον ουρανό». Ωστόσο, η μίσθωση για τα δικαιωματα εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου μπορεί να γίνει περίπλοκη όταν πρόκειται για εκτάσεις γης με περισσότερους των ενός ιδοκτητών. Σε αυτή την περίπτωση το ακίνητο μπορεί να διαχωριστεί σε δικαιώματα επιφάνειας εδάφους και δικαιώματα υπεδάφους. Αυτός ο διαχωρισμός συμβαίνει όταν ένας γαιοκτήμονας πουλάει για παράδειγμα το σπίτι και το αγροτεμάχειο του, αλλά κρατάει τα δικαιωματα του πετρελαίου και φυσικού αερίου που βρίσκονται στο υπέδαφος. Τότε η μίσθωση πρέπει να γίνει με τον ιδιοκτήτη των ορυκτών ή τους κληρονόμους του. Η εξέταση των τίτλων ιδιοκτησίας είναι απαραίτητη ώστε να διασφαλισθεί ο κύριος των δικαιωμάτων εξόρυξης και να ερευνηθούν τυχόν “εξαιρέσεις ή επιφυλάξεις” στην ειδική ορολογία σχετικά με το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο στις πράξεις ιδιοκτησίας.

Όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι και στην Ελλάδα το Ελληνικό κοινό θα πρέπει να ενημερώθεί για τη διαδικασία και τα στάδια της εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου. Αρχικά, το κράτος πρέπει να αδειοδοτήσει την εγκατάσταση πετρελαιοπηγής. Στη περίπτωση της Ελλάδας η έγκριση θα γίνει απο τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ). Τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ελλάδα, απαραίτητες προυποθέσεις για την αδειοδότηση είναι η εκπόνηση τοπογραφικής και περιβαλλοντικής μελέτης και σχεδίου ασφαλείας. Στη συνέχεια, δεδομένου ότι μια διαδικασία εξόρυξης πετρελαίου σε μια περιοχή μπορεί να δημιουργήσει έντονες αντιδράσεις από την τοπική κοινωνία είναι εξαιρετικά σημαντική η διαφάνεια όλων των ενεργειών αλλά και η σωστή πληροφόρηση του κοινού από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Επίσης η ίδια η διαδικασία αδειοδότησης δίνει τη δυνατότητα στο κοινό σε άμεση πληροφόρηση. Τέλος οι σχετικές συζητήσεις στην εκάστοτε Περιφέρεια ή Δήμο θα πρέπει να είναι ανοιχτές προς όλους. Με την ανάπτυξη των υποδομών, αρκετά φορτηγά θα κυριαρχούν στους δρόμους, ενώ περισσότεροι άνθρωποι θα έρχονται στην περιοχή για το έργο και για τις συμφωνίες που απαιτούνται με τους γαιοκτήμονες.

Οι συμφωνίες αυτές αφορούν την τοποθεσία για την εγκατάσταση των πετρελαιοπηγών και των πετρελαιαγωγών που προσωρινά θα συνυπάρξουν με το ευρύτερο τοπίο της περιοχής

Για την αντιμετώπιση όλων των ανησυχιών, η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να επιτρέψει την γεωτρήση σε περιοχές όπου οι σεισμικές αναγνώσεις και τα γεωλογικά αποθέματα παρουσιάζονται μαζικά. Αυτό εξασφαλίζει ότι οι περιβαλλοντικές ανησυχίες θα έχουν αντιμετωπιστεί δεδομένου ότι ήδη έχουν εντοπιστεί τα αποθέματα. Με την εκκίνηση των γεωτρήσεων στην Ελλάδα θα τονώθεί η οικονομική ανάκαμψη και καθώς η χώρα έχει ένα εξαιρετικά μορφωμένο πληθυσμό, αρκετοί θα επωφεληθούν από τις θέσεις εργασίας που δημιουργούνται στη συγκεκριμένη βιομηχανία. Επαγγέλματα όπως μηχανικοί, γεωλόγοι, αρχαιολόγοι, δικηγόροι, τοπογράφοι, αλλά και εργάτες είναι μερικές απο τις πολλές θέσεις εργασίας που απαιτούνται στους τομείς του πετρελαίου και του φυσικού αερίου.

Οι προκλήσεις για την αξιοποίηση των αποθεμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Ελλάδα είναι σημαντικές. Σε αντίθεση με τις ΗΠΑ, η Ελλάδα και η Ευρώπη γενικότερα δεν έχει αναπτύξει στον ίδιο βαθμο την κατάλληλη υποδομή για την εξόρυξη. Μια ακμάζουσα βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου εξαρτάται από αγωγούς και σταθμούς συμπίεσης για τη μεταφορά και υγροποίηση φυσικού αερίου. Κι ενώ η διαδικασία διαγωνισμών είναι στα αρχικά της στάδια στην Ήπειρο απαιτείται σημαντικά περισσότερος χρόνος έτσι ώστε μια ουσιαστική ανάπτυξη να συμβεί στην Ελλάδα.

——————————————————————————————————————————————————————————

Για οποιαδήποτε σχόλια μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με τον Phillip Sofis στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Αποποίηση Ευθύνης: Όλες οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το άρθρο είναι αυτές του συγγραφέα και σε καμία περίπτωση δεν είναι ενδεικτικές της Noble Energy Inc.

« | »