Επενδύω στην Ελλάδα?

Info: Τοπογράφος Μηχανικός, συνεργάτης της Tekmon Geomatics

Είναι καλή στιγμή να επενδύσω στην Ελλάδα; Υπάρχουν ευκαιρίες; Η Ελλάδα ξεπέρασε τα εμπόδια της γραφειοκρατίας; Οι τρέχουσες συνθήκες ευνοούν ένα επενδυτικό κλίμα;
Έχω ερωτηθεί τα παραπάνω σε πολλές περιπτώσεις από επενδυτές που ενδιαφέρονται να επενδύσουν στην Ελλάδα, αλλά διστάζουν λόγω των αρνητικών σχολίων ενώ δεν υπάρχουν ξεκάθαρες και υπεύθυνες απαντήσεις.

Σαν Τοπογράφος Μηχανικός από το 1972 στους τομείς υποδομών και ανάπτυξης γης στην Ελλάδα, θα παρουσιάσω μια αντικειμενική άποψη για την επένδυση στην Ελλάδα βασιζόμενος στην επαγγελματική μου εμπειρία.

Η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί ώστε να δημιουργήσει ένα περιβάλλον φιλικό ως προς την επιχειρηματικότητα και τις ξένες άμεσες επενδύσεις. Το νέο μοντέλο ανάπτυξης που σχεδιάστηκε και υλοποιείται σταδιακά περιλαμβάνει αυτές τις μεταρρυθμίσεις:

• Τη δημοσιονομική ενοποίηση
• Δημιουργία ενός ευνοϊκού κλίματος για τις επενδύσεις που διευκολύνει τις νεοσύστατες επιχειρήσεις
• Την ιδιωτικοποίηση της δημόσιας περιουσίας
• Βελτίωση των δημοσιονομικών πολιτικών
• Πιο ευέλικτη αγορά εργασίας
• Ανακατάταξη δημόσιας διοίκησης και βελτίωση της ποιότητας και αποδοτικότητας του δημοσίου
• Καταπολέμηση της διαφθοράς και ενίσχυση της διαφάνειας


inv in greece

Οι παραπάνω διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις υποστηρίζονται περαιτέρω από τους ακόλουθους νόμους και δομές:

• Τον Νέο Επενδυτικό Νόμο 4146/2013 «Διαμόρφωσης Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις» που πρόσφατα τροποποιήθηκε με τον Ν. 4242/28.2.2014

• Μια Κεντρική Αδειοδοτική Αρχή που παρέχει άδειες σε Στρατηγικές Επενδύσεις στα πλαίσια του Ν. 3894/2010 (fast-track)

• Ο Διαμεσολαβητής του Επενδυτή, Invest in Greece, που παρέχει δωρεάν οδηγίες για τη διευκόλυνση υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων άνω των 2.000.000 ευρώ

• Γραφεία Εξυπηρέτησης Επενδυτών που λειτουργούν σε όλες τις περιφέρειες

• Μόλις οι υποψήφιοι επενδυτές εγγραφούν στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων, μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα επενδυτικά τους σχέδια με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Ωστόσο θα πρέπει να σημειωθεί, ότι ένας σημαντικός ανασταλτικός παράγοντας επενδύσεων είναι η έλλειψη ενός σταθερού φορολογικού πλαισίου και ενός φορολογικού νομοσχεδίου που δεν είναι ολοκληρωμένο και το Κοινοβούλιο προτίθεται να ψηφίσει στα τέλη του 2014.
Πρόσθετοι παράγοντες που συμβάλλουν σε ένα απρόθυμο επενδυτικό κλίμα είναι η έλλειψη χωροταξικού πλαισίου που καθορίζει τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης ανάλογα με την περιοχή και το γεγονός ότι το Εθνικό Κτηματολόγιο δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Οι υποψήφιοι επενδυτές θα πρέπει επίσης να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στο φορολογικό καθεστώς των επενδύσεών τους, το νομικό πλαίσιο που καθορίζει τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης και τον έλεγχο των τίτλων ιδιοκτησίας για ένα συγκεκριμένο ακίνητο.

Συνολικά, δεδομένης της πολιτικής σταθερότητας της χώρας, τη δημοσιονομική εξυγίανση, τις βαθιές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που υλοποιούνται σταδιακά και το γεγονός ότι σήμερα η ελληνική αξία των ακινήτων είναι στο χαμηλότερο σημείο ενώ είναι πολύ πιθανό να αρχίσουν να αυξάνονται από το 2015, η επαγγελματική που άποψη είναι ότι σήμερα είναι πράγματι η κατάλληλη στιγμή για επένδυση στην Ελλάδα, παρά τα εμπόδια.

Περιττό να πούμε ότι οι υποψήφιοι επενδυτές θα πρέπει να συμβουλευτούν έναν δικηγόρο, λογιστή και μηχανικό, πριν προβούν σε οποιαδήποτε επένδυση.

Ο Χριστόφορος Ζήνας είναι Τοπογράφος Μηχανικός και σύμβουλος ανάπτυξης γης που δραστηριοποιείται στη Δυτική Ελλάδα και την ακτογραμμή του Ιονίου από το 1972. Αναλαμβάνει τη δημιουργία εκθέσεων εμπειρογνωμόνων για τους υποψήφιους επενδυτές και έχει μια άρτια κατανόηση της ελληνικής νομοθεσίας οικοδόμησης και τις διαδικασίες της. Ο Χριστόφορος έχει εργαστεί με επενδυτές στην ελληνική γη από τις ΗΠΑ, τον Καναδά, τη Νότια Αφρική, τη Γερμανία, τη Σουηδία, την Αυστραλία, τη Γαλλία και το Βέλγιο. Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με επενδύσεις και γη, επικοινωνήστε με τον Χριστόφορο στο +30 26510 48522 ή στο [email protected]

Περισσότερες πληροφορίες στις ιστοσελίδες:

www.mindev.gov.gr
www.ependyseis.gr
www.investingreece.gov.gr

Πληροφορίες για το Εθνικό Ταμείο για την Επιχειρηματικότητα και την Ανάπτυξη εδώ και για τα Γραφεία Εξυπηρέτησης Επενδυτών εδώ.

 
πίσω στα άρθρα

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να λάβετε μελλοντικά άρθρα:cover photo by 
muralsuperstore.com

« | »