Πράσινες στέγες

Οι προοπτικές ανάπτυξης εν μέσω της ελληνικής ύφεσης

Info: Ο Τρύφων είναι σύμβουλος στο www.ellinikigeorgia.gr (Ελληνικό Ινστιτούτο Γεωργίας)

Η δημιουργία μιας πράσινης στέγης ή ενός κήπου στην ταράτσα, έχει σημαντικά περιβαλλοντικά, ενεργειακά και οικονομικά οφέλη. Ακόμη και από οικονομική άποψη, η επένδυση σε μια πράσινη στέγη στο ακίνητό σας είναι μια αξιόλογη ιδέα επειδή το κόστος μπορεί να αποσβεστεί μέσα σε λίγα χρόνια. Αλλά πάνω απ ‘όλα οι πράσινες στέγες οδηγούν σε βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και σε μια καλύτερη ποιότητα ζωής στα αστικά περιβάλλοντα. Ενώ αυτά τα πλεονεκτήματα δεν μπορούν να μετρηθούν ποσοτικά, οι πράσινες στέγες συνδέονται αδιάρρηκτα με τις υγιείς πόλεις και ως αποτέλεσμα βελτιώνουν την ψυχική και σωματική υγεία των κατοίκων.

Επί του παρόντος, η Ελλάδα υστερεί στη δημιουργία πράσινων στεγών σε σύγκριση με άλλες ανεπτυγμένες χώρες – όχι από άποψη ποιότητας, αλλά ποσότητας. Επίσης, η χώρα έχει μείνει αρκετά πίσω στο να γίνουν οι πράσινες στέγες το νέο status quo στις βελτιώσεις των σπιτιών.

Σε παγκόσμια κλίμακα και για δεκαετίες, σημαντικές επενδύσεις έχουν γίνει στις πράσινε στέγες. Κάποιος φυσικά θα μπορούσε να αναλογιστεί αν η οικονομική κρίση στην Ελλάδα αποτέλεσε εμπόδιο για της επενδύσεις σε πράσινες στέγες. Η απάντηση είναι ένα ξεκάθαρο “Όχι!”

Αντιθέτως, η ελληνική ύφεση είναι πραγματικά μια ευκαιρία να αλλάξουμε κατεύθυνση και να αναπτυχθούν νέες ιδέες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμη και πριν από την ύφεση, ο λόγος έλλειψης επενδύσεων σε πράσινες στέγες δεν ήταν αποκλειστικά οικονομικός. Η απουσία μια ολοκληρωμένης εθνικής περιβαλλοντικής στρατηγικής και η έλλειψη ευαισθητοποίησης των πολιτών σχετικά με τα περιβαλλοντικά και ενεργειακά οφέλη των πράσινων στεγών παραμένουν τα κύρια εμπόδια.

Ως εκ τούτου, απαιτείται η ευαισθητοποίηση του κόσμου σε συνδυασμό με μια ισχυρή κρατική προσέγγιση. Το κράτος θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει κοινοτικούς πόρους, να δώσει κίνητρα στους πολίτες και να προσφέρει περιβαλλοντική εκπαίδευση και κατάρτιση. Πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης μπορούν να ξεκινήσουν από τα σχολεία. Η ελληνική ύφεση ίσως να είναι η αναγκαία “ευκαιρία” για να καλύψει αυτό το κενό.

Το δυσβάσταχτο κόστος των ενεργοβόρων ελληνικών κτιρίων οδήγησαν πολύ κόσμο να στραφούν σε μεθόδους ενεργειακά αποδοτικές για να μειώσουν τα κόστη. Οι άνθρωποι αρχίζουν να συνειδητοποιούν ότι η επένδυση σε εργαλεία εξοικονόμησης ενέργειας θα μειώσει σε μεγάλο βαθμό το υψηλό κόστος των παραδοσιακών μεθόδων θέρμανσης και ψύξης μιας κατοικίας ή επιχείρησης.

fytemena_doamata

 

Φαίνεται ότι μια νέα τάση αναπτύσσεται στις σύγχρονες πόλεις. Οι ιδιοκτήτες σπιτιών και επιχειρήσεων έχουν αρχίσει να δημιουργούν χώρους πρασίνου στις ταράτσες και στα μπαλκόνια. Η οικονομική κρίση σαφώς συνέβαλε στην ανάπτυξη αυτής της τάσης. Οι βασικές διατροφικές ανάγκες καλύπτονται με την καλλιέργεια των δικών σας βοτάνων, λαχανικών, κηπευτικών και φρούτων. Εκτός από το προφανές επιχείρημα της εξοικονόμησης χρημάτων, οι κήποι στις ταράτσες προωθούν την βιώσιμη ανάπτυξη, τις καλύτερες διατροφικές συνήθειες, το ενδιαφέρον για την γη και τα κηπευτικά, ακόμη και τις δημιουργικές ικανότητες των πολιτών. Οι πράσινες στέγες έχουν μια τάση να αποκαλούνται ακόμη και “αστική γεωργία”.
Επίσης, ο τομέας των ακινήτων έχει πληγεί αρκετά από την οικονομική ύφεση. Ωστόσο, η δημιουργία πράσινων στεγών αυξάνει σημαντικά την εμπορική αξία ενός ακινήτου εκτός από την λειτουργικότητα του, διότι οι προηγουμένως αχρησιμοποίητοι χώροι έχουν τώρα εκμεταλλευτεί. Παράλληλα, οι πράσινες στέγες συμβάλλουν στην αισθητική και τη βιοκλιματική αναβάθμιση του ακινήτου.

Το ενδιαφέρον για εργαστήρια και σεμινάρια πληροφόρησης σχετικά με τις πράσινες στέγες ευτυχώς όλο αυξάνεται.

Οι πράσινες στέγες δεν θεωρούνται πλέον είδος πολυτελείας για “τους λίγους πλούσιους”. Πλέον οι χώροι πρασίνου αναγνωρίζονται ευρέως ως εργαλείο εξοικονόμησης χρημάτων και παραδόξως αυτό έχει ενισχύσει και την περιβαλλοντική συνείδηση.

Ακόμη και μερικές πράσινες στέγες εν μέσω οικονομικής κρίσης θεωρείται σίγουρα θετικό. Όμως, παρά τα ελκυστικά οφέλη, υπάρχει συζήτηση σχετικά με το υψηλό κόστος παραγωγής που αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα.

Θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα αυτό. Το κόστος για τη δημιουργία μιας πράσινης στέγης έχει μειωθεί σημαντικά σήμερα, σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια.

Αν λάβει κανείς υπόψη τα οικονομικά οφέλη σε βάθος χρόνου και το γεγονός ότι το κόστος για τη μόνωση και τα πλακάκια ενός χώρου μειώνεται σημαντικά, είναι εύκολο να καταλάβουμε ότι η δημιουργία μιας πράσινης στέγης είναι μια συμφέρουσα και αποδοτική επένδυση με πολυδιάστατα οφέλη.

Επιπλέον, η ένταξη των πράσινων στεγών ως μία αποδεκτή δαπάνη στα προγράμματα χρηματοδότησης έργων εξοικονόμησης ενέργειας,(π.χ το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς) προσφέρουν ένα σημαντικό κίνητρο για τη δημιουργία αυτών των χώρων.

Ο ιδανικός συνδυασμός είναι η χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, παράδειγμα τα φωτοβολταϊκά συστήματα, μαζί με τις πράσινες στέγες. Αυτός ο συνδυασμός των εργαλείων εξοικονόμησης ενέργειας γίνεται αρκετά δημοφιλής.

Η προθυμία του κράτους να προωθήσει τις πράσινες στέγες είναι προφανής στο Νέο Οικοδομικό Κανονισμό (Νόμος 4067/2012, άρθρα 18 και 19) και αυτό είναι άλλο ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.

Το άρθρο 18 αναφέρει ότι η επιφάνεια μιας πράσινης στέγης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 40 cm πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του κτιρίου. Επίσης, η βλάστηση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3 μέτρα σε ύψος. Αναφέρει επίσης ότι η δημιουργία των πράσινων επιφανειών σε ταράτσες, μπαλκόνια και υπαίθριους χώρους δεν πρέπει να προσβάλλει την αισθητική του κτιρίου.

Επιπλέον, για τα υφιστάμενα κτίρια, η δημιουργία πράσινων επιφανειών σε ταράτσες, μπαλκόνια και εξωτερικούς χώρους δεν απαιτεί έγκριση σχεδίου ή οικοδομική άδεια. Κάθε πολεοδομία έχει ένα ειδικό μητρώο για τις πράσινε επιφάνειες και παρέχει περαιτέρω βοήθεια.

Το άρθρο 19 περιγράφει κάποια κίνητρα για τη δημιουργία μιας πράσινης στέγης. Για τα νέα και υφιστάμενα κτίρια, η δημιουργία μιας πράσινης επιφάνειας με μέγιστο εμβαδόν 35 τ.μ. επιτρέπεται πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίου. Αυτό ισχύει για προσωπική και δημόσια χρήση. Η πράσινη στέγη πρέπει να καλύπτει το 80% της συνολικής επιφάνειας της στέγης, με άλλα λόγια, σε αναλογία ένα προς πέντε τ.μ. (1 τ.μ. “κενού χώρου” για 5 τ.μ. “χώρο πρασίνου”)

Αλλά είναι μακρύς ο δρόμος μπροστά μας. Οι ελλείψεις και τα κενά στο ισχύον νομικό καθεστώς της χώρας μας, παρεμποδίζουν τις πράσινες στέγες να ενσωματωθούν σε εγχώρια έργα εξοικονόμησης ενέργειας. Εδώ το κράτος πρέπει να λάβει πρόσθετα μέτρα. Αυτό τελικά και αναπόφευκτα θα γίνει πραγματικότητα, χάρη στη πίεση από ενημερωμένους και συνειδητοποιημένους πολίτες.

Ένα άλλο επιχείρημα για τη δημιουργία πράσινων στεγών είναι ότι αποτελεί την καταλληλότερη λύση για την έλλειψη πρασίνου και χώρων αναψυχής στις ελληνικές πόλεις.
Φαίνεται ότι από την οικονομική ύφεση δεν έχουν προκύψει μόνο σημαντικά περιβαλλοντικά ζητήματα, αλλά και λύσεις για αυτά. Αυτό είναι ένα βήμα προς στη σωστή κατεύθυνση.

πίσω στα άρθρα

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να λάβετε μελλοντικά άρθρα:

« | »