Προφίλ

Η Tekmon Geomatics είναι μια εταιρεία παροχής εξειδικευμένων τοπογραφικών υπηρεσιών και ανάπτυξης συστημάτων λογισμικού και εφαρμογών με έμφαση στην αξιοποίηση της γεω-χωρικής πληροφορίας.Χριστόφορος Ζήνας

Υπεύθυνος Υπηρεσιών Τοπογραφίας

Ο Χριστόφορος Ζήνας, τοπογράφος μηχανικός, έχει περισσότερα από 40 έτη εμπειρίας στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για θέματα τοπογραφίας, μεταβίβασης ακινήτων, επίλυσης ιδιοκτησιακών διενέξεων, επενδύσεων ανάπτυξης γης σε ιδιώτες και επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει ολοκληρώσει μελέτες κτηματολόγιου, πράξεων εφαρμογής, αναδασμούς και οδοποιίας για δημόσιους φορείς.

Νικόλαος Ζήνας

Υπεύθυνος Τμήματος Γεωπληροφορικής

Ο Νικόλαος Ζήνας, Δρ τοπογράφος μηχανικός με εξειδίκευση στην γεω-πληροφορική, είναι υπεύθυνος του τμήματος ανάπτυξης νέων τεχνολογιών της TG. Ξεκινώντας το 2010 η TG έχει εώς σήμερα αναπτύξει 3 προϊόντα τεχνολογίας. Το σύστημα λογισμικού TACTICAL της εταιρίας έχει βραβευθεί από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και υποστηριχθεί από τον ΣΕΒ και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Διακρίσεις