Προϊόντα

Περιηγηθείτε στα προϊόντα μας σχεδιασμένα για τις σύγχρονες ανάγκες διαχείρισης περιστατικών και ομάδων προσωπικού, μαζικής ειδοποίησης και γεωπληροφορικής.

Υπηρεσίες λογισμικού

Δείτε τις ικανότητες και την εμπειρία της Tekmon στην ανάπτυξη εφαρμογών αιχμής για επιχειρήσεις και ιδιώτες σε διάφορες πλατφόρμες, όπως cloud, desktop, mobile.

R&D

Μάθετε περισσότερα για τα ερευνητικά μας έργα, την πειραματική ανάπτυξη λύσεων σε διάφορους τομείς και την επόμενη γενιά των προϊόντων μας.

Έργα

Δείτε τις λύσεις της TEKMON, όπως εφαρμόζονται σήμερα σε μια ευρεία γκάμα βιομηχανιών.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Διαχείριση Ομάδων
Προσωπικού

Σύστημα λογισμικού για αυξημένη επιχειρησιακή λειτουργία σε πραγματικό χρόνο μεταξύ διαφορετικών ομάδων προσωπικού.

• Tactical

Μαζική
Ειδοποίηση

Πλατφόρμα λογισμικού για την μαζική αποστολή ειδοποιήσεων μέσω πολλαπλών καναλιών αμφίδρομης επικοινωνίας.

• Tactical ECON

Διαχείριση
περιστατικών

Σύστημα λογισμικού για την αποτελεσματική διαχείριση και απόκριση σε περιστατικά και κινδύνους κατά τη διάρκεια ζωντανών εκδηλώσεων.

• Secure Concert System

Γεωπληροφορική

Διαδικτυακή πλατφόρμα για έξυπνες αποφάσεις σχετικά με ακίνητα με χρήση γεωχωρικών δεδομένων και πολεοδομικών πληροφοριών.

• Γεωβάση

Είστε μια καταξιωμένη εταιρεία ή μια δυναμική νεοφυής επιχείρηση και αναζητάτε ψηφιακές λύσεις;

BLOG

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ -

Επισκεφτείτε το online tutorial για τις βασικές θεωρητικές αρχές λειτουργίας του GPS και τις δικτυακές τεχνικές εντοπισμού θέσης (Network Real-Time Kinematic).

ΠΕΛΑΤΕΣ/ΕΡΓΑ

TOP